Η εταιρία Παπαβασιλείου Πόρτες-Παράθυρα αναλαμβάνει για λογαριασμό σας τις διαδικασίες του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος κάνοντας την διαδικασία ακόμη πιο εύκολη για εσάς. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε το ΦΕΚ με τον οδηγό του προγράμματος στις 27/06/2019 (αρ.φύλλου 2583).

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Αντίστοιχα με την προηγούμενη φάση του προγράμματος επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

– Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τις χρησιμοποιεί.

– Υφίστανται νόμιμα βάσει οικοδομικής αδείας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφού.

– Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

– Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

 

 

 

Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση και για κάθε κατοικία μπορεί να γίνει μόνο μια αίτηση. Εξαίρεση αποτελεί η κατάθεση ως μέρος αίτησης που εντάσσεται στην περίπτωση της πολυκατοικίας. Στις πολυκατοικίες απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης και αίτηση για το σύνολο των κατοικιών αλλά και χωριστές αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα, ΠΕΑ για το σύνολο των κατοικιών. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων δύο ετών.

 

 

 

 

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Κατηγορία

Ατομικό εισόδημα

Οικογενειακό εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

Αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1

Έως 10.000€

Έως 20.000€

60%

5%

70%

2

>10.000€ έως 15.000€

>20.000€ έως 25.000€

50%

5%

70%

3

>15.000€ έως 20.000€

>25.000€ έως 30.000€

40%

5%

70%

4

>20.000€ έως 25.000€

>30.000€ έως 35.000€

35%

5%

70%

5

>25.000€ έως 30.000€

>35.000€ έως 40.000€

30%

5%

50%

6

>30.000€ έως 35.000€

>40.000€ έως 45.000€

25%

5%

50%

7

>35.000€

>45.000€

0%

0%

0%

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Αναφορικά με την 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Για την αντίστοιχη εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου, και τυχόν κόστη μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Για ποιες εργασίες μπορεί κανείς να χρηματοδοτηθεί;

Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προπαρεμβάσεων).

Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προπαρεμβάσεων).

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (Λέβητας πετρελαίου, Λέβητας φυσικού αερίου, ενεργειακά τζάκια κ.α.).
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Επιπρόσθετα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 • Προετοιμασία: Ο ιδιώτης πρέπει να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και αν η ιδιοκτησία του είναι επιλέξιμη κατοικία. Πρακτικά απαιτείται συγκέντρωση των E1 (απαιτούνται κωδικοί TAXISnet), E9 (με Αριθμό Παροχής Ρεύματος), Εκκαθαριστικό, Οικοδομική Άδεια Διενέργεια πρώτου ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από 26/11/2017 που να κατατάσει το ακίνητο σε κλάση μικρότερη ή ίση της Δ και βάσει του σεναρίου να επιτυγχάνει τον απαιτούμενο ενεργειακό στόχο.

  Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Η αίτηση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75).

 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι αιτήσεις βάσει οδηγού θα ανοίξουν με βάση τον παρακάτω πίνακα στην πλατφόρμα http://exoikonomisi.ypen.gr

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

  Κεντρικής Μακεδονίας

  Ηπείρου

  Θεσσαλίας

  Δυτικής Ελλάδος

  16/9/2019

  Ιονίων Νήσων

  Πελοποννήσου

  19/9/2019

  Στερεά Ελλάδα

  Βόρειο Αιγαίο

  20/9/2019

  Αττική

  23/9/2019

  Κρήτη

  Νότιο Αιγαίο

  25/9/2019

  Δυτική Μακεδονία

  26/9/2019

  Ο ωφελούμενος κατά την διαδικασία αίτησης δηλώνει το χρηματοδοτικό σχήμα (Ίδια Κεφάλαια/Δάνειο) με το οποίο θα προχωρήσει στο πρόγραμμα. Αφού μπουν σε καθεστώς οριστικής υποβολής λαμβάνουν εξαψήφιο κωδικό και δεσμεύεται το ανάλογο ποσό. Τίθεται προθεσμία 130 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Έργο 13 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

 • Υπαγωγή αιτήσεων. Με βάση χρονική προτεραιότητα ελέγχονται οι αιτήσεις και ακολουθεί το στάδιο της απόφασης υπαγωγής.
 • Υλοποίηση έργου. Προκαταβολή (70% του δανείου εφόσον έχει επιλεγεί διαφορετικά ίδια συμμετοχή) και υλοποίηση παρεμβάσεων. Έκδοση παραστατικών (όλες οι συναλλαγές μέσω τραπέζης). Διενέργεια της δεύτερης Ενεργειακής Επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας. Υποβολή δήλωσης πιστοποίησης και εκταμίευση ποσού εντός δύο μηνών σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου με τα ποσά να είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων.

Τι κερδίζω επιλέγοντας το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ;

 • Προκαταβολή 70% του προϋπολογισμού της αίτησης
 • 100% του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • 100% της αμοιβής του σύμβουλου έργου
 • Χρηματοδότηση ανά ιδιοκτησίας ανάλογα με την κατηγορία.
 • Αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας
 • Αναβάθμιση αξίας ακινήτου
 • Λιγότερες ενεργειακές απώλειες
 • Σύντομη απόσβεση κόστους επένδυσης, ανάλογα με τις παρεμβάσεις